Những sai lầm khi phân tích dữ liệu on-chain UPDATE 2023

Phân tích On-chain là một chiến lược nghiên cứu sử dụng thông tin trên chuỗi khối công khai để giúp các nhà giao dịch nâng cao chiến lược giao dịch tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có cho mình một chiến lược phân tích dữ liệu đúng đắn. Trong bài viết này, iBlockchain sẽ chỉ ra cho bạn những sai lầm khi phân tích dữ liệu on-chain các nhà đầu tư thường gặp phải!

Transaction hash không phải là khóa duy nhất trong bảng sự kiện được giải mã

Phân tích dữ liệu on-chain
Phân tích dữ liệu on-chain – iBlockchain

Chỉ riêng Transaction hash (Hàm băm giao dịch) không phải là mã định danh duy nhất trong các bảng sự kiện đã giải mã. Thay vào đó, sự kết hợp của transaction hash và event index (chỉ mục sự kiện) đóng vai trò là khóa duy nhất cho mỗi sự kiện. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều sự kiện có thể xảy ra trong một giao dịch và chỉ mục sự kiện được sử dụng để xác định thứ tự xảy ra các sự kiện đó. Chúng ta sẽ cùng phân tích những nhận định này với những hình ảnh dưới đây:

Tham khảo thêm:  Công cụ phân tích dự án GameFi dành cho người mới

Chỉ mục sự kiện-2

Ở hình trên, chỉ mục sự kiện là giá trị được biểu thị bằng số được khoanh tròn màu xanh lục ở bên trái của mỗi nhật ký trong Etherscan.

Trong hợp đồng thông minh, chỉ mục sự kiện được định nghĩa như sau:

chỉ mục sự kiện

Khi phần mã này trong hợp đồng thông minh được thực thi, nó sẽ lưu lại sự kiện.

Mã token không phải là duy nhất

Trong một blockchain, sẽ rất rủi ro khi lọc các token chỉ dựa trên biểu tượng của chúng do nhiều token có thể chia sẻ cùng một biểu tượng.

Trên blockchain Ethereum, có ít nhất bốn mã thông báo sử dụng ký hiệu WETH. (Nguồn: Dune)

Mã token không phải là duy nhất

Có ít nhất bốn mã thông báo sử dụng ký hiệu WETH trên blockchain Ethereum

Địa chỉ không phải là duy nhất

Sự kết hợp của một địa chỉ hợp đồng và mạng blockchain mà nó thuộc về là duy nhất. Điều quan trọng mà bạn cần quan tâm là khi tiến hành phân tích các bảng chứa dữ liệu từ nhiều mạng blockchain phải bao gồm thông tin mạng trong các điều kiện tham gia.

Cẩn thận khi kết hợp bảng giải mã sự kiện và bảng giải mã chức năng

Việc kết hợp bảng giải mã sự kiện và bảng giải mã chức năng thường khó khăn do thiếu khóa duy nhất để tham gia. Trong trường hợp không thể tìm thấy thông tin cần thiết trong bảng giải mã chức năng, có thể cần phải sử dụng giải mã dữ liệu thập lục phân. Ví dụ: Trong hàm exitTokens của hợp đồng ERC1155Predicate, input log lưu trữ dữ liệu số lượng và nft_token_id.

Tham khảo thêm:  Global Unit Pay là gì? Thẩm định chuyên sâu dự án Global Unit Pay

Chỉ dựa ‘to’ contract để tính khối lượng phí gas cụ thể của dự án

Cách dễ nhất để phân bổ phí gas cho các dự án cụ thể là xác định lĩnh vực giao dịch thuộc về hợp đồng nào và sau đó thêm phí gas vào dự án đó. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể không chính xác. Trong hầu hết các trường hợp, một giao dịch thường liên quan đến nhiều dự án. Vì vậy phương pháp này có thể không phản ánh chính xác việc sử dụng một số dự án trong các giao dịch nội bộ, chẳng hạn như MakerDAO hoặc Curve.fi.

Nhiều nhà phân tích có thể nghĩ rằng chỉ cần xác định lời gọi hàm nào thuộc về dự án nào là đủ. Tuy nhiên, có hai vấn đề với cách tiếp cận này. Đầu tiên, phần lớn phân tích on-chain dựa trên các sự kiện hơn là các lệnh gọi hàm. Thứ hai, phí gas không chỉ phát sinh bởi các hoạt động (thường là các chức năng) trong một giao dịch, mà còn bởi chính giao dịch đó và bởi các hoạt động nhật ký (sự kiện).

Những sai lầm khi phân tích dữ liệu on-chain

Nhiều nhà phân tích có thể nghĩ rằng chỉ cần xác định lời gọi hàm nào thuộc về dự án nào là đủ. Tuy nhiên, có hai vấn đề với cách tiếp cận này. Đầu tiên, phần lớn phân tích on-chain dựa trên các sự kiện hơn là các lệnh gọi hàm. Thứ hai, phí gas không chỉ phát sinh bởi các hoạt động (thường là các chức năng) trong một giao dịch, mà còn bởi chính giao dịch đó và bởi các hoạt động nhật ký (sự kiện).

Tham khảo thêm:  Token Terminal và những điều cần biết khi sử dụng

Lời kết

Việc phân tích dữ liệu on-chain là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn trong thế giới crypto. Trên đây, iBlockchain đã chỉ ra cho bạn những sai lầm cơ bản khi phân tích dữ liệu on-chain. Hiểu được những sai lầm phổ biến sẽ giúp nhà phân tích ngày càng nhạy bén hơn, từ đó có thể đưa ra được những nhận định chính xác hơn về thị trường..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *